Šīs privātuma politikas mērķis ir informēt, kādu informāciju un kādiem nolūkiem par Jums varam apkopot, ja izmantojat tīmekļa vietni www.rigatophair.lv, un kā tiek veikta šīs informācijas apstrāde.

  • Tīmekļa vietnes www.rigatophair.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA “RIGA TOP HAIR”,  Reģ. Nr. 40003984084,
    adrese: Rīga, Aspazijas bulvāris 30, LV-1010
  • Visi iesniegtie personas dati tiks nosūtīti uz SIA “RIGA TOP HAIR” e-pastu info@rigatophair.lv
  • Personas dati tiks glabāti trīs gadus no datu saņemšanas brīža
  • Personas dati tiek ievākti ar mērķi, lai sazinātos ar datu subjektu
  • Datu subjektam ir tiesības tikt aizmirstam, iesniedzot pieprasījumu par personas datu dzēšanu, rakstot uz e-pastu rigatophair@rigatophair.lv