Scroll Top

RIGATOPHAIR.LV lietošanas noteikumi

1.Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie lietošanas noteikumi, turpmāk – Lietošanas noteikumi, nosaka tīmekļa lapas www.rigatophair.lv, turpmāk – rigatophair.lv, lietošanas un preču iegādes kārtību.

1.2. SIA “RIGA TOP HAIR”, reģistrācijas Nr. 40003984084, adrese: Aspazijas bulv.30-4, Rīga, LV-1050, turpmāk – RIGA TOP HAIR, nodrošina rigatophair.lv pieejamo saturu un sniedz pakalpojumus saskaņā ar Lietošanas noteikumiem.

1.3. Lietotājs ir rīcībspējīga fiziskā vai juridiskā persona, kas iepērkas www.rigatophair.lv vai izmanto citus www.rigatophair.lv pakalpojumus. Nepilngadīgas fiziskās personas no 14 līdz 18 gadiem www.rigatophair.lv pakalpojumus izmanto vienīgi ar vecāka vai aizbildņa atļauju, izņemot gadījumus, kad to rīcībā ir pašu ieņēmumi.

1.4. Ja Lietotājs iegādājas www.rigatophair.lv piedāvātās preces, Lietošanas noteikumi tiek uzskatīti par juridiski saistošu dokumentu, kurā noteiktas pušu tiesības un pienākumi, saistībā ar preču iegādi, samaksu par tām, kā arī preču piegādes un atgriešanas nosacījumi.

1.5. Ja Lietotājs vēlas iegādāties preces www.rigatophair.lv, Lietotājam pirms preču iegādes ir pienākums iepazīties ar Lietošanas noteikumiem un pirms darījuma pabeigšanas apstiprināt šo iepazīšanos. Tādējādi, ja Lietotājs ir iegādājies preci www.rigatophair.lv, ir uzskatāms, ka Lietotājs ir iepazinies ar Lietošanas noteikumiem un tiem piekrīt. Vienlaikus, piekrītot Lietošanas noteikumiem, Lietotājs arī apstiprina, ka tam ir tiesības reģistrēties un iegādāties preces interneta veikalā Rigatophair.lv atbilstoši Lietošanas noteikumiem.

1.6. Ja Lietotājs mēģina jebkādā veidā kaitēt www.rigatophair.lv darbībai, stabilitātei, drošībai, vai citādi neievēro šos Lietošanas noteikumus, RIGA TOP HAIR ir tiesības atcelt Lietotāja reģistrāciju vai citādi ierobežot Lietotāja piekļuvi interneta veikalam www.rigatophair.lv.

1.7. RIGA TOP HAIR patur tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt un papildināt Lietošanas noteikumus. Lietotājam iepērkoties www.rigatophair.lv, tiek piemēroti Lietošanas noteikumi redakcijā, kas ir spēkā preču pasūtīšanas brīdī, tādēļ Lietotājam ir jāiepazīstas ar Lietošanas noteikumiem katrā iepirkšanās reizē.

1.8. RIGA TOP HAIR patur tiesības mainīt preču cenu, vai arī noteikt precēm speciālo cenu. Preces Lietotājam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā preču pasūtījuma veikšanas brīdī.

2.Personas datu aizsardzība

2.1. Iepirkties www.rigatophair.lv var tikai reģistrēti Lietotāji. Lai reģistrētos www.rigatophair.lv, Lietotājam ir jānorāda vismaz vārds, uzvārds, e-pasta adrese, kā arī jāievada parole. Ar reģistrēšanos vietnē www.rigatophair.lv uzskatāms, ka Lietotājs (fiziskā persona) ir piekritis savu personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un saskaņā ar RIGA TOP HAIR Privātuma politiku – tādā apjomā, kādā Lietotājs sniedzis personas datus. Lai atkārtoti ienāktu vietnē www.rigatophair.lv konkrētajā Lietotāja profilā, Lietotājam atbilstošos laukos jāievada reģistrētais e-pasts un parole.

2.2. Veicot pirkumu www.rigatophair.lv, Lietotājam ir obligāti jāievada savs vārds, uzvārds, preces piegādes adrese, tālruņa numurs un e-pasts, jo šie dati RIGA TOP HAIR nepieciešami preču pirkuma līguma noslēgšanai ar Lietotāju un lai varētu nodrošināt saziņu ar Lietotāju, kā arī preču piegādi Lietotājam.

2.3. Lietotājs ir pastāvīgi pilnībā atbildīgs par reģistrācijas formā norādīto datu pareizību, kā arī par sniegto datu pareizību, veicot pirkumu www.rigatophair.lv. Ja Lietotājs reģistrācijas formā vai, veicot pirkumu, norādījis neprecīzus vai nepareizus datus, vai vēlāk personas datu izmaiņu gadījumā nav tos aktualizējis www.rigatophair.lv vietnē, RIGA TOP HAIR nav atbildīgs par datu nepareizību un no tā izrietošajām sekām un ir tiesīgs pieprasīt no Lietotāja tiešo zaudējumu kompensāciju. Lietotājam ir tiesības jebkurā brīdī savā www.rigatophair.lv profilā labot, dzēst vai papildināt personas datus vai prasīt RIGA TOP HAIR personas datu labošanu, dzēšanu vai papildināšanu atbilstoši klienta norādēm saskaņā ar Privātuma politiku.

2.4. Reģistrējoties www.rigatophair.lv, Lietotājs iegūst individuālus reģistrācijas datus (lietotājvārdu un paroli). Lietotājs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu drošību un apņemas tos uzglabāt un nenodot trešajām personām. Ja reģistrācijas datus izmanto kāda trešā persona, viņš tiek uzskatīts par Lietotāju. Ja Lietotājs pazaudē reģistrācijas datus, vai arī Lietotājam rodas aizdomas par to, ka viņa reģistrācijas datus varētu būt ieguvusi trešā persona, Lietotājam ir nekavējoties jāinformē par to RIGA TOP HAIR izmantojot saziņas līdzekļus, kas ir uzskaitīti www.rigatophair.lv sadaļā – Kontakti.

2.5. Lietotājs piekrītot šiem Lietošanas noteikumiem un Privātuma politikai, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti paziņojumi, kas nepieciešami pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai.

2.6. RIGA TOP HAIR garantē, ka Lietotāja dati tiks izmantoti tikai preču iegādes un tiešā mārketinga nolūkos.

2.7. RIGA TOP HAIR apņemas nodrošināt Lietotāja sniegto personas datu konfidencialitāti un aizsardzību, un apņemas neizpaust Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot RIGA TOP HAIR partneriem, kas nodrošina preču piegādi Lietotājam, vai sniedz citus ar pasūtījumu izpildi saistītos pakalpojumus, kā arī valsts institūcijām normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un ja tam ir likumīgs pamats.

2.8. Preces piegādes brīdī preces saņēmējam var tikt lūgts uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai noskaidrotu personas identitāti.

3.Pirkuma – pārdošanas līguma noslēgšana

3.1. Viena pirkuma vietnē Rigatophair.lv minimālā pirkuma summa NAV NOTEIKTA.

3.2. Preces pirkuma līgums starp RIGA TOP HAIR un Lietotāju tiek uzskatīts par noslēgtu no brīža, kad Lietotājs, izvēloties preci(-es), ir izveidojis iepirkumu grozu un noklikšķinājis uz “apmaksāt pirkumu”. Lietotājam ir pienākums Lietošanas noteikumos paredzētajā kārtībā un termiņos samaksāt par precēm.

3.3. Pirkuma līgumi tiek reģistrēti un glabāti www.rigatophair.lv datu bāzē.

3.4. RIGA TOP HAIR piekrīt piegādāt Lietotāja pasūtītās un apmaksātās preces uz Lietotāja pasūtījumā norādīto adresi, pamatojoties uz nosacījumiem, kas noteikti Lietošanas noteikumu 5. punktā.

3.5. Ja RIGA TOP HAIR neizdodas sazināties ar Lietotāju 3 (trīs) darba dienu laikā kopš pasūtījuma noformēšanas, pasūtījums tiek atcelts, RIGA TOP HAIR atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

3.6. Ārkārtas situācijā, kad neparedzētu apstākļu dēļ RIGA TOP HAIR nevar nodrošināt interneta veikalā www.rigatophair.lv iegādātās preces piegādi, RIGA TOP HAIR apņemas piedāvāt līdzīgu produktu. Ja Lietotājs nepiekrīt, RIGA TOP HAIR atmaksā Lietotājam par nepieejamo preci samaksāto naudu pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no brīža, kad Lietotājs atsakās no līdzīga produkta.

4.Preču cenas un samaksas kārtība

4.1. Preču cenas interneta veikalā Rigatophair.lv norādītas euro, PVN ir iekļauts cenā.

4.2. Lietotājam ir iespēja veikt apmaksu par preci, lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

4.3. Ja ir izveidojusies pārmaksa par precēm, RIGA TOP HAIR to atmaksā uz Lietotāja maksājumu karti , no kuras Lietotājs veica samaksu par precēm. Ja pārmaksa izveidojusies, izmantojot citu maksāšanas veidu, Lietotājam ir jāiesniedz RIGA TOP HAIR rakstveida iesniegums, norādot bankas konta numuru, uz kuru RIGA TOP HAIR jāpārskaita Lietotājam pārmaksātā naudas summa.

5.Preču piegāde

5.1. Lietotājs, izvēloties piegādes veidu, apņemas norādīt precīzu piegādes adresi.

5.2. Preces Lietotājam var piegādāt RIGA TOP HAIR vai viņa pilnvarots pārstāvis ( sadarbība ar DPD Latvija un Omniva)

5.3. Lietotājs apņemas savas pasūtītās preces pieņemt no kurjera.

5.4 Piegādes maksa Latvijā ir 2,95 EUR (divi eiro un 95 eiro centu). Ja Lietotāja pasūtījuma summa ir vairāk par 50 EUR (piecdesmit eiro un eiro centu), tad preču piegāde Lietotājam ir bezmaksas. Riga Top Hair patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem mainīt minimālās pasūtījuma summas apmēru, sākot no kuras piegāde ir bezmaksas.

5.5. Riga Top Hair darīs visu iespējamo, lai nodrošinātu to, ka pasūtītās preces tiktu piegādātas pēc iespējas ātrāk. Aptuvenais pasūtījuma sagatavošanas laiks 2-3 (divas līdz trīs) darba dienas pēc pirkuma pabeigšanas.

5.6. Ja Lietotāja norādītajā piegādes adresē Lietotājs nav sastopams, Riga Top Hair ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē piegādes brīdī sastopamajai pilngadīgajai personai, bet Lietotājam nav tiesību izteikt Riga Top Hair jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošai personai.

5.7. Ja preču piegāde Lietotājam nav iespējama Lietotāja vainas vai no Lietotāja atkarīgu apstākļu dēļ (Lietotājs ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Lietotājs nav sastopams, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), preces netiek sūtītas atkārtoti, bet pasūtījums tiek atcelts. Šādā gadījumā Riga Top Hair atmaksā Lietotājam atpakaļ naudu tikai par preci, bet piegādes maksa netiek atmaksāta.

5.8. Lietotājs izvēlas piegādes veidu un vietu atbilstoši laika apstākļiem. Riga Top Hair neuzņemas atbildību par preces kvalitāti,kas ilgtoši atradusies uzglabāšanai nepiemērotā temperatūrā.

6.Preču kvalitāte

6.1. Visu www.rigatophair.lv pārdodamo preču īpašības ir norādītas preces aprakstā pie katras preces. Riga Top Hair nodrošina www.rigatophair.lv veikalā pārdodamo preču galveno īpašību (informācija par ražotāju, modelis, krāsa, tilpums u.tml.) atbilstību faktiskajām preču īpašībām un līguma noteikumiem. Kritēriji preces atbilstībai līguma noteikumiem norādīti Patērētāju tiesību aizsardzības likumā.

6.2. Vietnē www.rigatophair.lv nopērkamajām precēm tiek piemērota attiecīgajos tiesību aktos noteiktā garantija.

6.3. Ja pēc preces saņemšanas Lietotājs (6.sadaļas izpratnē patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē – fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību) konstatē, ka prece neatbilst līguma noteikumiem, tad Patērētāju tiesību aizsardzības likumā noteiktajā kārtībā divu gadu laikā no preces saņemšanas dienas Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu Riga Top Hair par preces neatbilstību līguma noteikumiem. Prasījuma pieteikumu Lietotājs iesniedz Riga Top Hair divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces neatbilstību līguma noteikumiem.

6.4. Pēc 6.3.punktā noteiktā termiņa beigām Lietotājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces neatbilstību līguma noteikumiem, ievērojot preces garantijas termiņu.

6.5. Līguma noteikumiem neatbilstošas preces gadījumā Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Riga Top Hair veic vienu no šādām darbībām:

1) novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem;

2) apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

3) attiecīgi samazina preces cenu;

4) atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

6.6. Vispirms Lietotājs ir tiesīgs lūgt Riga Top Hair bez atlīdzības novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi (nesamērīgi, ja tas rada Riga Top Hair izmaksas, kas nav samērīgas ar citu 6.5.punktā norādīto alternatīvo līdzekli, ņemot vērā preces vērtību bez neatbilstības, neatbilstības nozīmību un to, vai alternatīvā līdzekļa izmantošana nerada patērētājam būtiskas neērtības).

6.7. Ja nav iespējams novērst preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmainīt pret līguma noteikumiem atbilstošu preci, tad Lietotājs ir tiesīgs lūgt, lai Riga Top Hair attiecīgi samazina preces cenu vai atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu. Samazinot cenu vai atceļot līgumu un atmaksājot naudas summu, Riga Top Hair var ņemt vērā preces nolietojumu vai labumu, ko Lietotājs guvis, lietojot preci, un par ko līgumslēdzējas puses ir vienojušās.

6.8. Maznozīmīgas preces neatbilstības līguma noteikumiem gadījumā (tā būtiski nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā) un tādas, kas nevar būtiski ietekmēt Lietotāja iespējas preci izmantot, Lietotājs nevar prasīt, lai Riga Top Hair atceļ līgumu un atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

6.9. Iebildumus un lūgumus par preces neatbilstību līguma noteikumiem Lietotājs var izteikt Riga Top Hair gan mutvārdos, gan rakstveidā, nosūtot iesniegumu Riga Top Hair uz adresi Aspazijas bulvāris 30-4, Rīga, LV-1050. Pēc iebildumu izvērtēšanas Riga Top Hair sniedz Lietotājam atbildi.

7.Atteikuma tiesības un preču atgriešana

7.1. Ja Lietotājs ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), tad 7.sadaļā noteiktajā kārtībā Lietotājs (patērētājs), nesniedzot nekādu pamatojumu, var izmantot atteikuma tiesības. Ievērojot Ministru kabineta 2014.gada 20.maija noteikumu Nr.255 “Noteikumi par distances līgumu” nosacījumus, patērētājam ir tiesības 30 kalendāro dienu laikā no preces/preču piegādes brīža atkāpties no pirkuma līguma, iesniedzot Riga Top Hair iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu.

7.2. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Lietotājam ir jārīkojas kādā no šiem veidiem: :

7.2.1. Lietotājs elektroniski e-pastā nosūta paziņojumu uz Riga Top Hair e-pastu: veikals@rigatophair.lv. E-pasta paziņojumā Lietotājs norāda atgriešanas objektu (preces nosaukumu), pasūtījuma numuru un bankas konta numuru, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu. Nosūtot atteikumu uz Riga Top Hair e-pastu, Lietotājs var arī izmantot pievienoto atteikuma veidlapas paraugu, aizpildot to un nosūtot uz Riga Top Hair e-pastu. Par elektroniskā formā uz e-pastu saņemtu iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu Riga Top Hair nekavējoties pēc tā saņemšanas paziņo Lietotājam;

7.2.2. Lietotājs caur savu profilu vietnē www.rigatophair.lv aizpilda atteikuma pieteikumu. Lai izmantotu atteikuma tiesības šādā kārtībā, Lietotājs vispirms pieslēdzas savam lietotāja profilam vietnē www.rigatophair.lv , izvēlas konkrēto pasūtījumu, kurā nopirktās preces vēlas pilnībā vai daļēji atgriezt, un atzīmē, kuras preces un kādā daudzumā Lietotājs vēlas atgriezt Riga Top Hair . Pēc atgriežamo preču nosaukuma un daudzuma norādīšanas Lietotājam ir obligāti jānorāda bankas konta numurs, uz kuru Lietotājs vēlas saņemt atpakaļ par atgriežamajām precēm samaksāto naudas summu, kā arī Lietotājam ir jānorāda veids, kādā Lietotājs preces atgriezīs Riga Top Hair (pats nogādās Riga Top Hair veikalā, nodos kurjeram vai ievietos pakomātā). Pēc izvēles Lietotājs var norādīt preču atgriešanas iemeslu. Pēc šo datu ievadīšanas Lietotājs apstiprina atgriešanas pieteikumu un Lietotāja izvēlētajā veidā atgriež preces Riga Top Hair nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā no atteikuma pieteikuma nosūtīšanas dienas. Kad Riga Top Hair būs saņēmis atpakaļ Lietotāja atgrieztās preces, Riga Top Hair nosūtīs Lietotājam apstiprinājumu par preču saņemšanu.

7.3. Uzskatāms, ka Lietotājs ir ievērojis atteikuma tiesību termiņu (30 dienas), ja Lietotājs paziņojumu par atteikuma tiesību izmatošanu nosūta Riga Top Hair kādā no Lietošanas noteikumu 7.2.punktā norādītajiem veidiem pirms atteikuma tiesību termiņa beigām. Strīdus gadījumā Lietotājam ir pienākums pierādīt atteikuma tiesību izmantošanas faktu un termiņu.

7.4. Lietošanas noteikumu 7.2.1.punktā norādītajā kārtībā pēc informācijas par atteikuma tiesību izmantošanu nosūtīšanas Lietotājs nosūta preci pa pastu atpakaļ Riga Top Hair , nodrošinot preces piegādi šādā adresē: Aspazijas bulvāris 30-4,Rīga LV-1050, bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 30 dienu laikā, vai arī minētajā termiņā patstāvīgi nogādā preci Riga Top Hair uz minēto adresi. Šis termiņš ir uzskatāms par ievērotu, ja Lietotājs preces nosūta atpakaļ pirms 30 dienu termiņa beigām. Lietotājam ir pienākums saglabāt pierādījumu par preču atpakaļ nosūtīšanas datumu. Riga Top Hair brīdina, ka prece, kas tiek sūtīta atpakaļ ar pasta starpniecību vienīgi līdz pasta nodaļai, nevis faktiski piegādājot preci uz minēto Riga Top Hair adresi, netiek uzskatīta par saņemtu, un Riga Top Hair nav pienākuma un tas neveic šādu sūtījumu izņemšanu pasta nodaļā.

7.5. Ja Lietotājs izmantojis Omniva/DPD kurjera vai pakomāta pakalpojumu preces saņemšanai, abos Lietošanas noteikumu 7.2.punktā minētajos veidos Lietotājs ir tiesīgs nosūtīt preci atpakaļ Riga Top Hair, šim nolūkam izmantojot preces sūtījumam pievienoto atgriešanas kodu.

7.6. Riga Top Hair bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no dienas, kad saņēmis Lietotāja iesniegumu par atteikuma tiesību izmantošanu, atmaksā Lietotājam viņa samaksāto naudas summu, tajā skaitā par preču piegādi samaksātos piegādes izdevumus. Atmaksājamo naudas summu Riga Top Hair pārskaita uz bankas kontu, ko Lietotājs norādījis, izmantojot atteikuma tiesības.

7.7. Ja Lietotājs preču pasūtīšanas brīdī bija skaidri izteicis vēlmi preces saņemt, izmantojot tādu piegādes veidu, kas nav Riga Top Hair piedāvātais vislētākais standarta piegādes veids, Riga Top Hair nav pienākuma atmaksāt Lietotājam piegādes papildu izdevumus.

7.8. Riga Top Hair patur tiesības aizturēt par preču pirkumu samaksātās naudas summas atmaksu Lietotājam līdz brīdim, kad Riga Top Hair būs saņēmis no Lietotāja tā atgriezto preci vai arī būs saņēmis Lietotāja apliecinājumu par to, ka Lietotājs preci ir nosūtījis atpakaļ Riga Top Hair , atkarībā no tā, kura darbība ir veikta agrāk.

7.9. Preces atpakaļatdošanas tiešās izmaksas sedz Lietotājs. Ja preci tās īpašību dēļ nevar nosūtīt atpakaļ pa pastu, patērētājs sedz visas ar preces atpakaļatdošanu saistītās izmaksas.

7.10. Lietotājs atteikuma tiesības var izmantot, ievērojot šādus nosacījumus:

7.10.1. atgrieztajai precei(-ēm) jābūt oriģinālā iepakojumā un Lietotājs nav atvēris iepakojumu precei;

7.10.2. prece nedrīkst būt bojāta;

7.10.3. prece nav lietota, nav zaudējusi tirdzniecības izskatu (saglabātas etiķetes, drošības plēvītes u.c.) (tas neattiecas uz jau piegādes laikā bojātu preci, par kuru pie preces saņemšanas apstiprinājuma Lietotājs ir norādījis iebildumus);

7.10.4. atpakaļ sūtāmai precei jābūt tādā pašā stāvoklī, kādā tā bija saņemšanas brīdī.

7.11. Riga Top Hair ir tiesības atteikties pieņemt atpakaļ preci, ja netika ievēroti termiņi attiecībā uz preces atgriešanu.

7.12. Lietotājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā. Lietotājs ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Precēm ir jābūt nesabojātām, nezaudējušām preces izskatu (nenoņemtas un nesabojātas etiķetes, nenoplēstas aizsardzības plēves u. c.) un nelietotām. Prece ir jāatdod tās oriģinālajā iepakojumā, tādā pašā komplektācijā, kādā tā tika saņemta, noteikti atdodot preces iegādāšanās dokumentu un citus preces piederumus, kas tai bija pievienoti tās saņemšanas brīdī. Ja prece nav pilnībā komplektēta, ir sabojāta, nekārtīga vai nav atbilstoši iepakota, Riga Top Hair ir tiesības nepieņemt preci, kā arī neatmaksāt Lietotājam par preci samaksāto naudu.

8.Informācijas apmaiņa

8.1. Riga Top Hair sazinās ar Lietotāju, izmantojot e-pastu, pasta adresi vai tālruņa numuru. Lietotājs var izmantot jebkādus saziņas veidus, kas ir uzskaitīti www.rigatophair.lv sadaļā – Kontakti.

9.Atbildība

9.1. Riga Top Hair ir atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas sakarā ar to, ka Lietotājs rīkojas pretēji Lietošanas noteikumos norādītajai www.rigatophair.lv lietošanas kārtībai.

9.2. Rodoties zaudējumiem, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei tiešos zaudējumus.

9.3. Riga Top Hair nav atbildīgs par www.rigatophair.lv veikala attēlos redzamo preču nebūtisko īpašību (faktiskais izmērs, formas vai toņa nianses u.tml.) neatbilstību faktiskajām preču īpašībām Lietotāja izmantotās ierīces ekrāna parametru, apgaismojuma vai jebkādu citu līdzīgu ārēju apstākļu dēļ.

9.4. Riga Top hair nav atbildīgs par kavēšanos ar saistību izpildi vai to nepildīšanu, vai cita veida neizpildi, kas radusies tādu apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Riga Top Hair saprātīgas kontroles, kas ietver, bet neaprobežojas ar streikiem, valdības rīkojumiem, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, terorisma draudiem vai terorisma aktiem, vides vai klimata anomālijām, neizpildi no trešo personu puses, traucējumiem interneta savienojumā, kā arī datoriekārtu un programmatūras atteici. Šādu nepārvaramas varas apstākļu gadījumā Riga Top Hair centīsies novērst radušos kavējumus pēc iespējas ātrāk.

10.Citi noteikumi

10.1. Attiecības starp Lietotāju un Riga Top Hair regulē Lietošanas noteikumi, kā arī Latvijas Republikas tiesību akti.

10.2. Radušos jautājumu vai domstarpību gadījumā, Lietotājs telefoniski vai izmantojot e-pastu sazinās ar Riga Top Hair klientu apkalpošanas servisu. Visas radušās domstarpības puses pēc iespējas risina pārrunu ceļā. Lietotājam, kurš ir patērētājs Patērētāju tiesību aizsardzības likuma izpratnē (fiziskā persona, kas iegādājas preci nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību), ir iespēja īstenot un aizsargāt savas patērētāja likumīgās tiesības Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un ar to saistītajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Ja vienošanās netiek panākta, strīds tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktos noteikto kārtību.

 

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIGA TOP HAIR” apņemas nodrošināt Jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar:

  • Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām;
  • citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem personas datu apstrādes un privātuma jomā;
  • saskaņā ar šo Privātuma politiku.

Ar šo Privātuma politiku sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIGA TOP HAIR” sniedz Jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par Jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1.Definīcijas

1.1. Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu.

1.2. Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona (turpmāk – klients).

1.3. Profilēšana – automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus.

1.4. Pārzinis – sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIGA TOP HAIR” (turpmāk arī – RIGA TOP HAIR).

1.5. Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, kura pārziņa (RIGA TOP HAIR) vārdā apstrādā personas datus.

1.6. Trešā persona – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai struktūra, kura nav datu subjekts, pārzinis, apstrādātājs un personas, kuras pārziņa vai apstrādātāja tiešā pakļautībā ir pilnvarotas apstrādāt personas datus.

1.7. Datu subjekta (klienta) piekrišana – paziņojuma vai skaidri apstiprinošas darbības veidā brīvi sniegta, konkrēta, apzināta un viennozīmīga Klienta norāde, ka Klients piekrīt savu personas datu apstrādei.

1.8. Sīkdatnes – teksta faili, kas tiek saglabāti lietotāja izmantotajā ierīcē, lai individualizētu RIGA TOP HAIR mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam.

2.Personas datu pārzinis un apstrādātājs

2.1. Personas datu pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RIGA TOP HAIR”, reģ. Nr. 40003984084, juridiskā adrese: Aspazijas bulv.30-4, Rīga, LV-1050.

2.2. Personas datu apstrādātāji ir juridiskās personas, kuras RIGA TOP HAIR vārdā un atbilstoši RIGA TOP HAIR norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

 

3.Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

 

3.1. RIGA TOP HAIR apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādus RIGA TOP HAIR pakalpojumus klients vēlas izmantot.

3.2. RIGA TOP HAIR apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

3.2.1. klienta personas datu apstrāde RIGA TOP HAIR klienta karšu izsniegšanai un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.2. klienta personas datu apstrāde reģistrācijai RIGA TOP HAIR e-veikalā un citām ar to saistītajām darbībām;

3.2.3. klienta personas datu apstrāde RIGA TOP HAIR jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu;

3.2.4. klienta personas datu apstrāde drošības nolūkos;

3.2.5. klienta personas datu apstrāde citos mārketinga nolūkos (publicitātes pasākumi).

3.3. Klienta karšu izsniegšanas nodrošināšanai un ar to saistīto mārketinga piedāvājumu sniegšanai RIGA TOP HAIR atbilstoši klienta pēc izvēles sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis un gads pēc izvēles); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts.

3.4. Klienta reģistrācijai RIGA TOP HAIR e-veikalā RIGA TOP HAIR atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam var apstrādāt šādus klienta personas datus: vārds, uzvārds vai lietotājvārds; dzimums; dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads); adrese; mobilā tālruņa numurs; e-pasts, adrese.

3.5. RIGA TOP HAIR e-veikalā veiktā darījumu izpildei – preces piegādei – RIGA TOP HAIR var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese; mobilā tālruņa numurs.

3.5. RIGA TOP HAIR jaunumu izsūtīšanai e-pastā, SMS formā vai pa pastu, RIGA TOP HAIR atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs, adrese.

3.6. RIGA TOP HAIR publicitātes veicināšanai RIGA TOP HAIR rīkoto publicitātes pasākumu laikā (prezentācijas, pasākumi u.tml. ) RIGA TOP HAIR var apstrādāt šādus klienta personas datus: fotoattēls.

4.Personas datu apstrādes nolūki

RIGA TOP HAIR iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

4.2. RIGA TOP HAIR iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

4.2.1. vārds, uzvārds vai lietotājvārds – klienta identificēšanai RIGA TOP HAIR veikalos, nodrošinot klientam iespēju izmantot klienta karti, to neuzrādot; kā arī klienta reģistrācijai RIGA TOP HAIR e-veikalā un piekļuves RIGA TOP HAIR e-veikalam nodrošināšanai;

4.2.2. dzimums – veidojot dzimumam piemērotākos RIGA TOP HAIR īpašos piedāvājumus;

4.2.3. dzimšanas dati (dzimšanas datums, mēnesis, gads) – atlaižu piešķiršanai klienta dzimšanas dienā;

4.2.4. adrese – RIGA TOP HAIR e-veikalā pasūtīto preču piegādei, ja klienta izvēlētais piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam;

4.2.5. mobilā tālruņa numurs – SMS sūtījumiem par aktuālajiem akciju piedāvājumiem un aicinājumiem uz pasākumiem; kā arī, ja klients norādījis tālruņa numuru preču pasūtījuma RIGA TOP HAIR e-veikalā noformēšanas laikā – saziņai jautājumos par RIGA TOP HAIR e-veikalā pasūtīto preču piegādi;

4.2.6. e-pasts – RIGA TOP HAIR jaunumu (newsletter) nosūtīšanai elektroniskā formā; piekļuves RIGA TOP HAIR e-veikalam nodrošināšanai klientam; paziņojumu, kas nepieciešami RIGA TOP HAIR e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam, ja klients veiks preces pasūtījumu RIGA TOP HAIR e-veikalā;

4.2.7. fotoattēls – RIGA TOP HAIR publicitātes veicināšanai tā rīkoto publicitātes pasākumu laikā.

4.3. RIGA TOP HAIR informē, ka daļa no 4.2. punktā norādītajiem datu apstrādes nolūkiem var tikt īstenoti automatizētā veidā, tostarp, veicot klienta profilēšanu, ar mērķi sniegt jaunus, īpašus, individuālus RIGA TOP HAIR piedāvājumus konkrētam klientam, ņemot vērā RIGA TOP HAIR iegūto un automātiski apkopoto informāciju no klienta sniegtajiem personas datiem un iepriekšējiem pirkumiem RIGA TOP HAIR, ja klients tam ir piekritis.

5.Personas datu apstrādes pamats un termiņš

5.1. Riga Top Hair veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

5.1.1.Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Pie katra sniedzamā personas datu veida RIGA TOP HAIR ir norādījis kādu no 4.2. punktā nolūkiem, kādiem klients pēc savas izvēles var sniegt RIGA TOP HAIR piekrišanu savu personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

Izsūtot aicinājumus uz Riga Top Hair rīkotajiem publicitātes pasākumiem, kuros Riga Top Hair publicitātes veicināšanas nolūkos plānots veikt fotografēšanu, RIGA TOP HAIR ielūgumā ietver norādi par fotografēšanu pasākumā. Klients, ierodoties uz pasākumu, pauž aktīvu, apzinātu piekrišanu tam, ka var tikt veikta klienta personas datu – fotoattēla – apstrāde.

5.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, RIGA TOP HAIR ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu vai administratīvo aktu prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

5.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – RIGA TOP HAIR ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu darījumu izpildi un grāmatvedības uzskaiti.

5.2. RIGA TOP HAIR apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr RIGA TOP HAIR ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

6.Personas datu saņēmēji

6.1. RIGA TOP HAIR, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, RIGA TOP HAIR izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

6.1.1. Datu apstrādātājiem, kuri RIGA TOP HAIR vārdā un atbilstoši RIGA TOP HAIR norādījumiem apstrādā personas datus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas RIGA TOP HAIR vārdā nosūta klientiem sms par aktuālajiem īpašajiem akciju piedāvājumiem;

6.1.2. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

6.1.3. personām, kuras sniedza RIGA TOP HAIR pakalpojumus, piemēram, juristiem, ja personas datu nodošanai pakalpojumu sniedzējiem ir likumīgs pamats.

7.Riga Top Hair sīkdatņu politika

7.1. RIGA TOP HAIR mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija.

7.2. RIGA TOP HAIR izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz mājaslapas lietotāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas RIGA TOP HAIR mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām RIGA TOP HAIR mājaslapā.

7.3. RIGA TOP HAIR ir izstrādājis atsevišķu sīkdatņu lietošanas politiku, kas pieejama šeit:

 

8.Klienta tiesības saistībā ar rIGA TOP HAIR veikto personas datu apstrādi

8.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt RIGA TOP HAIR, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot RIGA TOP HAIR izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

8.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), RIGA TOP HAIR nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

8.3. Ievērojot to, ka RIGA TOP HAIR ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt RIGA TOP HAIR uz RIGA TOP HAIR e-pastu veikals@rigatophair.lv, norādot klienta vārdu, uzvārdu vai lietotājvārdu (ja klients tādu izvēlējies) kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta.

8.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret RIGA TOP HAIR veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt RIGA TOP HAIR veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu RIGA TOP HAIR kādā no veidiem, kas norādīts 8.3.1.-8.3.3. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt RIGA TOP HAIR:

8.4.1. izsniegt RIGA TOP HAIR rīcībā esošos personas datus par klientu;

8.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

8.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

8.4.4. pārtraukt automatizētu klienta datu apstrādi (automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz klientu), tostarp profilēšanu;

8.4.5. pārnest personas datus citam pārzinim – tādā apjomā un formā, kādā dati ir RIGA TOP HAIR rīcībā.

8.5 Klientam ir tiesības iegūt no RIGA TOP HAIR informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām RIGA TOP HAIR ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

8.6. Jautājumu gadījumā saistībā ar RIGA TOP HAIR veikto personas datu apstrādi vai aizsardzību klientam ir tiesības vērsties pie RIGA TOP HAIR personas datu aizsardzības speciālista. Datu aizsardzības speciālists: Kadrija Kuplā, veikals@rigatophair.lv.

8.7. Domstarpību gadījumā saistībā ar RIGA TOP HAIR veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

9.Privātuma politikas izmaiņas

9.1.RIGA TOP HAIR var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas RIGA TOP HAIR mājaslapā. Jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.

sīkdatņu izmantošanas politika

Riga Top Hair mājaslapā tiek izmantotas programmas, kas veido sīkdatnes, ļaujot lietotājam šķirstīt lapas un uzglabājot informāciju par apmeklētajām lapām. Tās tiek izmantotas, lai mājaslapa spētu atpazīt lietotāju un tādējādi atvieglotu un paātrinātu lietotāja piekļuvi mājaslapas iespējām, sniedzot lapas ērtāku lietošanas pieredzi, piemēram, autorizācijai, piedāvājumu meklēšanai un/vai atkārtotai apmeklēšanai.

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

“Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

Kāda informācija tiek saglabāta?

Sīkdatne saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām rigatophair.lv mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

Kādēļ sīkdatnes ir nepieciešamas?

“Sesijas sīkdatņu” izmantošana ir obligāti nepieciešama, lai nodrošinātu mājaslapas nepārtrauktu un netraucētu funkcionēšanu, tostarp nodrošinātu iespēju lietotājam autorizēties mājaslapā. Šāda veida sīkdatnes ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, bet to funkcionalitāte ir nepieciešama vienīgi uz laiku, kamēr lietotājs lieto mājaslapu. “Sesijas sīkdatnes”, piemēram, nodrošina to, ka mājaslapa saglabā informāciju par lietotāja izvēli iepriekšējā mājaslapas “logā”, lai lietotājam, atgriežoties tajā, nebūtu nepieciešamas atkāroti meklēt un ievadīt visu informāciju.

“Pastāvīgo sīkdatņu” izmantošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu Jums pēc iespējas ērtāku un tieši Jums individuāli paredzētu mājaslapas lietošanas pieredzi, pielāgojot mājaslapas saturu un piedāvājumus atbilstoši Jūsu interesēm iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šī veida sīkdatnes saglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā. Šo sīkdatņu informācija var tikt izmantota arī reklāmas un mārketinga nolūkos, ņemot vērā lietotāju izrādīto interesi par noteikta veida mājaslapā pieejamajiem piedāvājumiem.

Trešo personu sīkdatnes

Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu mājaslapas statistiskās atskaites. Douglas Latvia mājaslapa izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

Mēs nekad neizmantosim un arī neļausim trešajām personām izmantot šo statistikas analīzes instrumentu, lai izsekotu un iegūtu konfidenciālu informāciju par mūsu mājaslapas apmeklētājiem. Ne mēs, ne Google nesasaistīs IP adresi ar individuālo datora lietotāju un jebkādiem citiem datiem, kas pieejami Google, izņemot gadījumus, kad Jūs iesniegsiet personas datus mūsu mājaslapas aizpildāmajā formā

Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanu?

Ienākot mājaslapā, lietotāji redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu Riga Top Hair interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot rigatophair.lv mājaslapu, lietotājs apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot rigatophair.lv mājaslapu.

Tai pašā laikā ikvienam lietotājam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi!

Ja Jūs lietojat interneta pārlūku Google Chrome, informāciju par sīkdatņu pārvaldīšanu varat uzzināt šeit: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=lv

Vairāk informācijas par sīkdatņu iestatījumiem, bloķēšanu un dzēšanu citās pārlūkprogrammās varat uzzināt šeit (norādījumi pieejami angļu valodā): https://www.aboutcookies.org/.

Ja lietotājs bloķē sīkdatņu izmantošanu ierīces pārlūkprogrammā, sīkdatnes lietotāja datorā netiks saglabātas. Taču lietotājam jāņem vērā, ka šādā gadījumā daļēji var būt traucēta rigatophair.lv mājaslapas lietošanas funkcionalitāte, proti, atsevišķas mājaslapas funkcijas var nebūt pieejamas vai var darboties ar kļūdām, radot neērtības mājaslapas lietotājam. Tādēļ Riga Top Hair lietotāju ērtības nolūkos rekomendē saglabāt sīkdatņu izmantošanu Jūsu ierīcē.

Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas

Riga Top Hair informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas mājaslapā. Riga Top Hair aicina Jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai Jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

Informāciju par ārpustiesas patērētāju strīdu risinātājiem:

Saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības centra sniegto norādījumu līdz ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju saraksta izveidei attiecīgajā jomā, kā ārpustiesas strīdu risinātājs ir Patērētāju tiesību aizsardzības centrs.

Līdz ar to strīdus gadījumā patērētājam ar iesniegumu ir jāvēršas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, Rīgā, Brīvības ielā 55, LV – 1010.

Plašāka informācija PTAC mājas lapā: https://www.ptac.gov.lv/lv/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija

Sūdzību izskatīšanas kārtība par kosmētikas līdzekļu nevēlamu ietekmi:

Gadījumā, ja kosmētikas līdzeklis ir radījis nevēlamu ietekmi veselībai, jāvēršas ar iesniegumu Veselības inspekcijā, Klijānu ielā 7, Rīgā, LV-1012.

Informācija par prasībām iesnieguma iesniegšanai ir pieejama: https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP113/Apraksts